12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Prästproblem i Karlstad

Karlstads stift har under en tid anställt danska präster för att klara bristen på förkunnare i församlingarna. Enligt kyrkoordningen har detta fungerat, trots att de danska prästerna inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Det senare är i princip en nödvändighet för att kunna arbeta som präst i Svenska kyrkan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar