12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kvinna ”tvingades” till abort

En kvinna medicinerades under behandling på Universitetssjukhuset i Malmö med starka psykofarmaka, trots att hon var gravid. Överläkaren, som ordinerade medicinen trodde inte på kvinnan, när hon hävdade att hon var gravid. När graviditeten så småningom kunde konstateras var kvinnan i femtonde havandeskapsveckan. Överläkaren rekommenderade då henne att göra abort, eftersom medicineringen antagligen skadat fostret.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar