13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Religions- friheten i USA:s utrikespolitik

USA:s kongress antog International Religious Freedom Act 1998. Syftet är att öka respekten för artikel 18 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, där varje människas rätt till religionsfrihet finns inskriven.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar