15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Spriten främsta orsaken till dödsolyckor

Alkoholpåverkade förare är fortfarande den största enskilda orsaken till dödsolyckor i vägtrafiken i Finland.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar