20 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Arkeologiskt fynd under högkoret i Uppsala domkyrka

Under Uppsala domkyrka har ett forskarteam hittat en äldre byggnad. Det kan vara Trefaldighetskyrkan där Erik den Helige sägs ha firat högmässa innan han dog 1160. I så fall är det en arkeologisk sensation.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar