19 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Alkoholkonsumtionen minskar

Alkoholkonsumtionen har börjat minska i Sverige, enligt en undersökning av Sorad, centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet. Totalt sett har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med ungefär fem procent under det första halvåret jämfört med samma period 2004. Undersökningen är beställd av regeringen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar