14 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Fler flickor omhändertas för självskärning

Allt fler ungdomar, främst flickor, tvångsvårdas enligt lagen om vård av unga, LVU. Också i mindre kommuner har man börjat tvångsvårda yngre personer som skär sig själva, ett fenomen som tidigare varit känt främst i större kommuner.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar