15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Predikantdagarna igång för finlandssvenska pingströrelsen

”Frisk teologi och karismatiskt liv”. Det är temat för årets finsk-svenska pedikantdagar som pågår denna vecka. – Vi utgår från 1 Thess 1:5 där det står att vårt evangelium inte bara kom med ord, utan också kraft, säger Kenneth Grönroos, pastor i Filadelfia Helsingfors.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar