13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Inga vapen till Saudiarabien”

-Vi ser med stark oro på överenskommelsen om ett fördjupat svenskt militärt samarbete mellan Sverige och Saudiarabien. En kommande förfrågan från Saudiarabien om att få köpa det svenska luftburna övervaknings- och stridsledningssystemet Erieye måste bestämt avvisas. Det säger Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse i ett uttalande.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar