20 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Tonårsaborterna ökar kraftigt

Antalet tonårsaborter ökar i nästan samtliga län i landet. Det visar statistik från socialstyrelsen. På tio år är ökningen nästan 50 procent. Under det första halvåret 2005 ökade antalet tonårsaborter med fyra procent till drygt 25 aborter på 1 000 flickor och kvinnor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar