23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Riksrevisionen kritiserar begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten. För att tillvarata icke medlemmars intressen ska länsstyrelserna och kammarkollegiet utöva kontroll, något som enligt Riksrevisionen fungerar dåligt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar