03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Kyrkans biskopar har svikit enheten i Kristus”

Svenska kyrkans ordinarie biskopar har svikit enheten i Kristus. Så motiverar Göran Beijer i ett brev till domkapitlet i Stockholms stift varför Missionsprovinsen bildats och han själv vigts till en av dess biskopar. I dag förväntas domkapitlet besluta att han inte längre är behörig att vara präst i Svenska kyrkan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar