09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

EU öppnar för större vinranson

Den som rest till ett land utanför EU kan snart fördubbla sitt skattefria vininköp. Det innebär fyra liter i stället för två liter vin. Förändringen beror på ett förslag från EU-kommissionen, som vill ändra det så kallade resandedirektivet. Avsikten med förändringarna är modernisering och anpassning till EU:s utvidgning.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar