14 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Fyra biskopar anmälda till ansvarsnämnden

Prästerna Niklas Adell och Tord Nordblom har anmält biskoparna Carl-Axel Aurelius, Esbjörn Hagberg, Caroline Krook och Anders Wejryd till Svenska kyrkans ansvarsnämnd. Enligt anmälarna bör nämnden pröva om biskoparna handlagt frågorna kring Missionsprovinsens biskopsvigningar i enlighet med sina biskopsvigningslöften och i linje med Kyrkoordningens föreskrifter om biskopens uppdrag.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar