09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Färre elever testar droger i nian

Det har blivit lättare att få tag på alkohol och priserna på narkotika har sedan länge slutat att stiga. Trots det väljer allt fler niondeklassare att inte dricka och allt färre testar knark.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar