06 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Långt kvar till en EU-plats

Listan över infekterade frågor som ska lösas innan Turkiet kan bli EU-medlem, är lång: Cypernfrågan, kurdfrågan, mänskliga rättigheter, rättssäkerheten, militärens roll i det politiska livet, skyddet för minoriteter.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar