09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Biståndspengar ska inte gå till vapen”

Biståndsminister Gunilla Carlsson lovar att inte arbeta för att militär trupp ska kunna räknas som bistånd. – Jag kan förstå att några känner oro, men min avsikt är inte att vara biträdande försvarsminister, säger hon till Dagen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar