07 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Sidas bistånd till HBT-frågor

Homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter ska lyftas fram i svenskt bistånd enligt en ny handlingsplan. Det är ett känsligt pilotprojekt som på många håll i världen kan upplevas som provocerande.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar