15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

En miljard bor i slum

I år kommer det för första gången i historien att bo lika många människor i världens städer som på landsbygden. Antalet människor som bor i städernas slum beräknas till en miljard – och inom 13 år kan de vara dubbelt så många, enligt FN:s boendeorgan Habitat.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar