09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

SKR antog nytt dokument om flyktingarnas ställning i Sverige

Påskuppropet kastade ljus över de asylsökandes situation och samlade 160000 namn för amnesti. Nu fortsätter kyrkornas engagemang i frågan. I går antog Sveriges Kristna Råd (SKR) ett dokument om integration, migration och flyktingars och invandrares ställning i Sverige.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar