16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna företrädare tar avstånd från allt samröre med nazistiska grupperingar

– Ibland korsar linjer varandra, men det innebär inte att det går att samarbeta, säger Sten-Gunnar Hedin. Han liksom övriga kristna representanter som Dagen talat med tar helt avstånd från allt samröre med nazistiska grupperingar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar