15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Dyrare mat försvårar FN-insats

Med de allt dyrare livsmedlen är det risk för att FN:s matbistånd inte når de allra fattigaste. 90 miljoner människor i världen är beroende av matbistånd från FN-organet World Food Programme (WFP).

Endast för prenumeranter

Dagen

Artiklar skrivna av redaktionella medarbetare på tidningen Dagen.

Fler artiklar