12 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Kvinnors företagande ökar tillväxten”

– Är det så bra som det verkar eller låtsas ni bara? Det var frågan som de statliga näringslivsutvecklarna i Nutek ställde när de träffade Ewa Nilsson. Hon är ordförande i Företagsamma kvinnor i Västmanland, och tror att deras kvinnliga nätverk skulle kunna bli en god nationell förebild.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar