12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Jesus vill vara där människor är – internet är en sådan plats”

Arbetet med att sprida det kristna budskapet har gått igenom en generationsväxling. För dem som vuxit upp i dataåldern är internet ett nytt redskap. Dagen har talat med två personer som arbetar med IT utifrån en kristen värdegrund.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar