23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Professor till attack mot flumpedagogiken i skolan

- Sedan 1960-talet finns en starkt antiauktoritär strömning i skolan, som hävdar att lärare och föräldrar utövar förtryck när de leder ungas utveckling. Ett tidigt tecken på ett samhälles förfall är bristande respekt för lärare, skriver Inger Enkvist, professor vid Lunds universitet, i Svenska Dagbladet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar