16 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kvinnor som utsatts för våld drabbas oftare av sjukdom

Kvinnor som upprepade gånger utsatts för fysiskt våld löper tre-fyra gånger så hög risk att drabbas av sjukdomar och andra kroppsliga symptom jämfört med övriga kvinnor, uppger norska Verldens Gang.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar