12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Elevombudet överklagar dom

Barn- och elevombudet, BEO, överklagar ett beslut av Uppsala tingsrätt att kommunen ska betala 5 000 kronor i skadestånd för att en lärare i träslöjd kränkt en elev.

Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar