15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

S: Föräldraledighet i stället för vårdnadsbidrag

Socialdemokraterna vill att föräldrar får rätt till ytterligare en ledig månad. Den nya ledigheten ska ersätta det skattefria vårdnadsbidrag på högst 3 000 kronor i månaden som kommunerna får rätt att betala ut efter den första juli.

Endast för prenumeranter

Dagen

Artiklar skrivna av redaktionella medarbetare på tidningen Dagen.

Fler artiklar