14 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Socialstyrelsen kritiserar öppenvård av missbrukare

Allt fler narkotikamissbrukare erbjuds öppna insatser i stället för behandlingshem. Där används, enligt Socialstyrelsen, metoder utan vetenskapligt stöd och av personal utan rätt utbildning. Det går inte heller att veta hur det går för dem som ska hjälpas, uppföljning och utvärdering görs nästan inte alls, skriver Svenska Dagbladet.

Endast för prenumeranter

Dagen

Artiklar skrivna av redaktionella medarbetare på tidningen Dagen.

Fler artiklar