21 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkor i hela världen hotas av oenighet

I dag börjar Lambethkonferensen, och schismen inom den anglikanska kyrkogemenskapen beskrivs i stor utsträckning som en konflikt mellan kyrkor i Nord och Syd. Men bibelsyn och ämbetssyn orsakar stora spänningar inom kyrkor i hela världen, oavsett väderstreck.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar