04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Allt färre sjukskriver sig

Ohälsotalet fortsätter att sjunka och närmar sig 37 dagar, vilket är det mål som Försäkringskassans mål för 2008. I juni uppgick ohälsotalet till 37,1 dagar, en nedgång med 0,2 dagar sedan månaden dessförinnan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar