04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Fångutväxling mellan Israel och Hizbollah

För Israel var det en smärtsam nödvändighet, i Libanon firades en triumf. Kvarlevorna efter de två israeliska soldaterna lämnades över i svarta kistor - i gengäld skulle Hizbollah få fem fångar och kvarlevorna efter närmare 200. Växlingen kan leda till en öppning i den såriga konflikten mellan länderna, anser analytiker.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar