06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Storbritannien antog EU-fördraget

Storbritannien har antagit EU:s omstridda Lissabonfördrag, och därmed satt ännu ett land på listan av länder som gemensamt kan sätta press på Irland, som ratade fördraget i ett folkomröstning tidigare i sommar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar