15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Bristande tro vanligaste skälet för utträde ur kyrkan

Personer som lämnar Svenska kyrkan gör det i stor utsträckning för att de inte har någon tro. Det framgår av en rapport som sammanställts av Curt Dahlgren, professor i religionssociologi vid Lunds universitet.

Endast för prenumeranter

Dagen

Artiklar skrivna av redaktionella medarbetare på tidningen Dagen.

Fler artiklar