16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

FN-kritik mot svenskt beslut att avvisa till Grekland

Asylsökande i Grekland riskerar tortyr och kränkande behandling. Många får ingen rättslig prövning. Nu beslutar Migrationsöverdomstolen att Sverige får fortsätta avvisa människor till Grekland, trots att det strider mot FN:s rekommendationer.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar