13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Nytt hopp om adoptioner från Vietnam

Regeringen tror nu att adoptioner från Vietnam kan återupptas om ett par år. Statssekreteraren vid socialdepartementet Karin Johansson (kd) har besökt Vietnam och fått ett löfte om att landet har för avsikt att ansluta sig till en viktig internationell konvention som reglerar adoptioner.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar