12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Rikskollekterna minskar

Svenska kyrkans rikskollekt har minskat med nästan sju miljoner kronor jämfört med 2006. Orsaken till minskningen verkar vara att antalet kollekttillfällen blivit färre.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar