08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Påven förklarar sig om SSPX-affären

Påven Benedikt XVI beklagar i ett brev till katolska kyrkans biskopar att "fallet Williamson" tidsmässigt kom att sammanfalla med hans försoningsgest gentemot de fyra SSPX-biskoparna.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar