21 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

I dag kan Stockholms nya biskop väljas

I dag är det biskopsval i Stockholm. Mellan klockan 12 och 13 går domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter, präster och elektorer till valurnorna. Ett preliminärt resultat kommer senast klockan 17.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar