05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hopp i Israel om att riva utposter

Israels regering hoppas nå en uppgörelse med judiska bosättare om att få tömma 23 utposter - små bosättningar på ockuperad mark - utan inblandning av polis eller militär.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar