Nyheter

Katolsk deklaration kräver solidaritet med utsatta

"Solidaritet kräver att vi gör allt vi kan för att ge dessa människor något att sträva efter." Orden kommer från de katolska Rättvise- och fredskommissionernas deklaration som antogs i Sevilla efter att man bland annat besökt lägret i Ceuta där hundratals människor väntar på att bli insläppta i Europa.

I deklarationen, ett slutdokument från konferensen på temat ”Var går gränsen för Europas solidaritet” talar man om flyktingar, papperslösa, ungdomsarbetslöshet och våld som präglar kontinentens utsatta områden, där invånarna känner att de inte har någon framtid.

Man beskriver de unga människorna som flytt undan extrem fattigdom, våld och arbetslöshet för att finna arbete och ett bättre liv i det rika Europa.

I stället blir de inlåsta i läger i sysslolöshet ”i utkanten av det europeiska samhället, med allvarligt begränsade rättigheter, utan möjlighet att vare sig bidra eller fatta beslut om sin egen framtid”. Eller lever ett liv som illegal migrant utan papper, rättigheter och tillhörighet.

Alla har rätt att lämna sitt land

– Katolska kyrkan har redan tidigare slagit fast att alla har rätt att lämna sitt land för att skapa sig en drägligare tillvaro. Men ländernas lagstiftning hindrar dem från att komma in i de enskilda länderna. Vi har beslutat att arbeta kraftfullt för att få bort dessa hinder och murar, säger syster Madeleine Fredell, generalsekreterare för den svenska Rättvise och fredskommissionen, nyss hemkommen från Sevilla.

De nationella kommissionerna slog fast att alla katoliker har en skyldighet att agera mot de växande problemen som fattigdom, utanförskap och diskriminering av migranter.

Fler artiklar för dig