03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

"Brott mot mänskliga rättigheter att neka papperslösa vård"

Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa, skriver Karin Wiborn, ordförande i Sveriges Kristna Råd, och flera andra företrädare för människorättsfrågor i Dagens Nyheter.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar