09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Barnkonventionen behöver få högre status

Barn i behov av samhällsstöd får olika hjälp beroende på var i Sverige de bor. Papperslösa barn nekas sjukvård och utbildning. Barn med funktionshinder och asylsökande barn får inte det skydd de har rätt till. Det är några av de områden som FN:s barnrättskommitté kritiserat Sverige för i en omfattande granskning av hur vi lever upp till barnkonventionen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar