12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkoherde: Biskopen kränkte Dag Sandahl

Kyrkherde emeritus Anders Brogren har anmält biskop Sven Thidevall till Svenska kyrkans ansvarsnämnd. Thidevall har utnyttjat sin position för att kränka en underställd när han tidigare i veckan hade ett tillsynssamtal med komminister Dag Sandahl, menar Brogren.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar