17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Katolska kyrkan: Påven rasar inte mot Avatar

"Påven Benedikt XVI har återkommande uttalat sig skarpt om behovet av att skydda naturen från människans rovdrift. Men han varnar samtidigt just för det som man på vissa håll tycker sig se i Avatar: ett förgudande av naturen, en slags ny-hedendom."

Endast för prenumeranter
Fler artiklar