13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Jordbävningen har minskat de religiösa motsättningarna

Efter tragedin i Haiti har gamla motsättningar mellan olika tro- och religionssuppfattningar mildrats avsevärt.

Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar