02 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Masskonvertering kan följa efter erbjudande från katolska kyrkan

Katolska kyrkan har öppnat upp för anglikaner att behålla en del av sin tradition vid en konvertering. Detta kan leda till en masskonversion bland anglikaner, men vissa menar att det också kan leda till splittring inom katolska kyrkan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar