05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ny kyrka föreslås heta Samfundskyrkan

Samfundskyrkan kan bli namnet på den gemensamma kyrkan som bildas i sammanslagningen av Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan. Styrelserna för de tre kyrkorna har beslutat att presentera det som förslag för sina respektive församlingar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar