04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Svenskarna skänker mer trots lågkonjunktur

2009 blev ett rekordår för välgörenhetsorganisationerna - trots lågkonjunkturen. De tio största organisationerna fick under fjolåret in 2,8 miljarder kronor, en ökning med 100 miljoner jämfört med 2008.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar