12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Maria Hasselgren, pressansvarig: Det som gör det så speciellt, och svårt att hantera är att det har sagts i själavård

Tre olika granskningar kommer att följa i spåren av kvinnans berättelse. En utredning som ska avgöra vilka övergrepp som skett. En annan utredning som leds av stiftets egna jurister ska avgöra hur stiftet hanterat frågan. Och så ytterligare en utredning som på oberoende grund ska granska processen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar